திருக் குர்ஆன்.

திருமறைக் குர்ஆன் பற்றிய தகவல்களுக்கு கீழுள்ள சுட்டிகளைப் பயன்படுத்துங்கள். சகோதரர் பி.ஜெய்னுலாப்தீன் அவர்களின் திருக்குர்ஆன் தமிழ் மொழியாக்கமே இங்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. (www.tamilquran.in) என்ற தளத்தின் உதவியுடனேயே இப்பகுதி செயல்படுத்தப்படுகின்றது.