வஹியில் முரண்பாடா? நூல் – சர்சை – மரண அடி வாங்கிய ஸலபிக் கும்பல்

1

வஹியில் முரண்பாடா? நூல் – சர்சை – மரண அடி வாங்கிய ஸலபிக் கும்பல்.

தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தலைவர் சகோ. ரஸ்மின் அவர்கள் எழுதிய வஹியில் முரண்பாடா? நூல் தொடர்பில் விவாதத்தில் சர்சை உண்டாக்கிய நஸ்ரி ஸல்பி தரப்பினருக்கு மரண அடியாக தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தரப்பிலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட பதில்களின் தொகுப்பு. 

FacebookGoogle+TwittertumblrLinkedInEmail