இவர் என்ன பேசுகிறார் என்பது யாருக்காவது புரிகிறதா?

Untitled2

இவர் என்ன பேசுகிறார் என்பது யாருக்காவது புரிகிறதா?

-ஸலபிகளை கதி கலங்க வைத்த பகிரங்க விவாதம்.

FacebookGoogle+TwittertumblrLinkedInEmail