கூட்டு துஆவை தவ்ஹீத் ஜமாத் தடுக்காதா? – ஸலபிகள் கதி கலங்கிய விவாதம்

Untitled3

கூட்டு துஆவை தவ்ஹீத் ஜமாத் தடுக்காதா?

-ஸலபிகள் கதி கலங்கிய விவாதம்

FacebookGoogle+TwittertumblrLinkedInEmail