நஸ்ரி என்று பெயர் வைத்தது யார்? வாப்பாவா? அல்லது வேறு யாராவதா?

Untitled5

நஸ்ரி என்று பெயர் வைத்தது யார்? வாப்பாவா? அல்லது வேறு யாராவதா?

-ஸலபிகளை கதி கலங்க வைத்த விவாதம்.

FacebookGoogle+TwittertumblrLinkedInEmail