முரன்படும் ஹதீஸ்கள்

ஹதீஸ்கள் குர்ஆனிற்கு முரண்படுமா?

hadeesgal

ஆசிரியர் : எஸ்.அப்பாஸ் அலி

குர்ஆனுக்கு முரண்படும் ஹதீஸ்கள்.

 குர்ஆன், ஹதீஸ் ஆகிய இரண்டையும் ஒரு முஸ்லிம் கட்டாயம் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் இதற்கு மாற்றமாக செயல்படக் கூடாது என்று அழுத்தம் திருத்தமாக பல வழிகளில் மக்களுக்கு நாம் கூறி வருகிறோம். இதுவே நமது உயிர் மூச்சாக இன்று வரை இருந்து வருகிறது. இன்ஷா அல்லாஹ் வரும் காலங்களிலும் நமது பிரச்சாரம் இதை மையமாகக் கொண்டே அமையும்.  Read more