கேள்வி பதில்

அண்ணிய பெண்ணின் மடியில் தூங்கினார்கள் என்ற செய்தியின் உண்மை நிலை.

palj

நபியவர்கள் அண்ணியப் பெண்ணின் மடியில் தூங்கியதைப் போலவும், குறித்த பெண்மணி (உம்மு ஹராம் (ரலி) அவர்கள் நபியவர்களுக்கு தலையில் பேண் பார்த்து விட்டதாகவும் குறிப்பிட்டு இடம் பெற்றுள்ள ஹதீஸ் உண்மையானதா? என்பது பற்றிய விளக்கம் அடங்கிய உரை. Read more

சூனியத்தை நம்பும் மக்கா இமாமை பின்பற்றித் தொழலாமா?

asdf

சூனியத்தை உண்மை என்று நம்பிக்கொண்டு தொழுகை நடத்தும் மக்கா இமாமை பின்பற்றி நாம் ஹஜ் உம்ராக்கள் செய்யும் போது தொழ முடியுமா? Read more

கருஞ்சீரகம் பற்றிய ஹதீஸின் நிலைபாடு என்ன?

karunji

கருஞ்சீரகம் பற்றி புகாரியில் இடம் பெற கூடிய செய்தி ஆதாரப் பூர்வமானதா? அல்லது பலவீனமானதா? என்பது பற்றிய விளக்கம் அடங்கிய உரை. Read more

ஹதீஸ் கலை விதிப்படி சூனியத்தினை மறுக்க முடியுமா?

hadeeskalai

ஹதீஸ் கலை விதிப்படி சூனியத்தினை மறுக்க முடியுமா? முடியும் என்றால் அந்த விதி எது? என்பது பற்றி தெளிவு படுத்தும் உரை.  Read more

நபியவர்கள் 06 மாதம் சூனியத்தினால் பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்ற ஹதீஸ் பலவீனமானதா?

nabiyawrgalin

நபியவர்கள் 06 மாதம் சூனியத்தினால் பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்ற ஹதீஸ் பலவீனமானதா? Read more

« Older Entries